CLOET KOELTECHNIEK bvba
Hazenstraat 22
B-8531 HULSTE
Telefoon +32 51 31 05 69
Fax +32 51 31 99 53
info@cloetkoeltechniek.be


 

 
 
 

Koelinstallaties - Industriële toepassingen

  Industriële productieprocessen
Proceskoeling (*)
Koel- en vriescellen
Snelvriezers


(*) Proceskoeling is geen standaardinstallatie. Iedere installatie is telkens verschillend afhankelijk van de wensen en behoeften van de klant. Een duidelijke communicatie tussen enerzijds U als klant en anderzijds wij als installateur is hierbij erg belangrijk! U wordt van bij het begin betrokken bij het ontwerp van uw installatie. Na intensief studie- en engineeringwerk zal een optimaal voorstel tot stand komen.